Guidade visningar under sommaren

Följ med en av våra kunniga guider på en inspirerande rundvandring i utställning om berättelsen om IKEA. Visningen pågår 45 minuter. Ingen föranmälan behövs men platserna är begränsade. Visningarna är inte avsedda för grupper.

Guidade visningar hålls på svenska
11:30-12:15

Guidade visningar hålls på engelska
15:00-15:45

Relaterat