Ingvar Kamprads
många sidor.

Öppnar igen juni 2023

Är du nyfiken på Ingvar Kamprad? Han som lekte affär som liten för att sedan grunda IKEA. Här får du lära känna hans många sidor och kan kika in på den envise entreprenörens kontor.

I en del av utställningen står Ingvar Kamprads eget skrivbord från vilket han ledde arbetet med IKEA, förfinade konceptet och skrev ändlöst många brev och promemorior, planerade resor och varuhusbesök. Familjen Kamprad har lånat ut personliga bilder, föremål och dokument som då var en del av Ingvars vardag.

Genom unika föremål och berättelser ges en fördjupad bild av hans liv och filantropiska insatser. I utställningens filmer berättar Ingvar själv om de tidiga åren, sina misstag, motgångar och framgångar.