För att vi ska kunna erbjuda dig tjänster via vår webbplats använder vi cookies. Här förklarar vi vad cookies är, vad de gör och vilken typ av cookies vi använder. När vi pratar om ”vi”, ”oss” och ”vår” i denna cookiepolicy menar vi IKEA Museum AB, Box 750, 341 81 Älmhult.

Vad är cookies?

Cookies är små filer som skickas till din webbläsare och lagras på din enhet. De kan användas för att lagra olika typer av information.

Vi använder följande typer av cookies på IKEAmuseum.com

På vår webbplats använder vi analyscookies, funktionscookies och nödvändiga cookies. Dessa cookies används för att stödja viktiga funktioner samt spåra användarinformation som gör att vi kan förbättra våra tjänster.

Följande lista innehåller alla cookies som används på webbplatsen samt information om deras syfte och hur länge de lagras på användarens dator. Listan innehåller även cookies som används av webbplatser eller applikationer som tillhandahåller viktiga tjänster som en del av Inter IKEA Group |IKEA Museum. I den utsträckning vi behandlar personuppgifter gör vi det grundat på berättigat intresse.

Vi använder följande cookies enligt beskrivningen i tabellen nedan.

CSRF (Cross-Site Request Forgery)

Namn: csrftoken
Används av: Webbplatsmotor
Har åtkomst: Webbplatsmotor
Hämtad information: 

Upphör:
Syfte:
CSRF-validering (dvs. för att verifiera inmatning i formulär och för att skydda mot säkerhetsrisker i form av CSRF (förfalskade begäranden mellan webbplatser)).

Val av språk

Namn: pll_language
Används av: Webbplatsmotor
Har åtkomst: Webbplatsmotor
Hämtad information: Språkkod (SE/GB/DE)
Upphör: 1 år
Syfte: Lagra användarens språkinställning.

Google Analytics*

Namn: _utma, _utmb, _utmc,_utmz
Används av: Google
Har åtkomst: Google
Hämtad information: Cookies samlar in information i anonymiserad form, inklusive information om antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökarna kom när de öppnade webbplatsen och vilka sidor de besökte.
Upphör: 
Syfte: Övervaka och rapportera om användningen av webbplatsen, till exempel om antalet besökare på webbplatsen, vilka söktermer som har använts för att hitta oss, vilka sidor som har besökts på webbplatsen och hur lång tid användaren tillbringade på webbplatsen.

WooCommerce

Namn: woocommerce_cart_hash
Används av: Webbplatsmotor
Har åtkomst: Webbplatsmotor
Hämtad information:
Upphör: Session
Syfte: Hjälper WooCommerce att avgöra när data/innehåll i kundkorgen ändras.

WooCommerce

Namn: woocommerce_items_in_cart
Används av: Webbplatsmotor
Har åtkomst: Webbplatsmotor
Hämtad information: 
Upphör: Session
Syfte: Hjälper WooCommerce att avgöra när data/innehåll i kundkorgen ändras.

WooCommerce

Namn: wp_woocommerce_session_
Används av: Webbplatsmotor
Har åtkomst: Webbplatsmotor
Hämtad information: 
Upphör: 2 dagar
Syfte: Innehåller en unik kod för varje kund så att det går att hitta data för varje kunds kundkorg.

* Observera att ”Inställningarna för datadelning” har inaktiverats för att Google inte ska få tillstånd att använda uppgifterna i egna syften och att inga andra Google-tjänster används tillsammans med Google Analytics-cookies. Läs mer om Google Analytics säkerhet och sekretess i sekretessöversikten för Google Analytics.

Inaktivera och radera cookies

De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Du kan ändra dina webbläsarinställningar så att de godkänner eller blockerar cookies eller så att de informerar dig när cookies skapas. Du kan även välja att radera alla cookies som sparas på din dator. Hanteringen av cookies skiljer sig från webbläsare till webbläsare, men du kan vanligtvis ändra inställningarna i menyn för verktyg eller alternativ. Om du väljer att blockera cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

Vem ska jag kontakta?

Om du har frågor om vår cookiepolicy eller våra rutiner får du gärna höra av dig till oss. Du når oss via:

IKEA Museum AB
Box 627, 343 24 Älmhult
data.privacy@inter.ikea.com

Vid eventuella motstridigheter mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av denna cookiepolicy ska den engelska versionen ha företräde.