Viktig information

Med nuvarande utveckling av Coronavirus (COVID-19) har vi beslutat att tillfälligt stänga IKEA Museum och restaurang KÖKET från och med måndag 16 mars 2020. Det innebär att vi tyvärr måste ställa in eller senarelägga planerade aktiviteter och event den närmaste tiden.

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och stängningen är en extra försiktighetsåtgärd för att förhindra smittspridning.

Vid frågor, kontakta oss via info@ikeamuseum.com

Berättelsen om IKEA

Röster som håller

Titta Musik!