Webbp​latsens användarvillkor

Godkännande av användarvillkoren

Välkommen till webbplatsen för IKEA Museum AB (”Bolaget”, ”vi” eller ”oss”). Följande villkor (tillsammans med de dokument som hänvisas till häri) (gemensamt, dessa ”Användarvillkor”) gäller när du använder ikeamuseum.com (”Webbplatsen”), inklusive allt innehåll, alla funktioner och tjänster som tillhandahålls på eller via Webbplatsen.

Läs Användarvillkoren noga innan du börjar använda Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att du är bunden av, och är skyldig att följa, dessa Användarvillkor och du bekräftar att du har läst vår Integritetspolicy och Cookiepolicy. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, Integritetspolicyn eller Cookiepolicyn får du inte använda och måste omedelbart lämna Webbplatsen.

Ändringar i Användarvillkoren

Vi kan komma att från tid till annan utan föregående meddelande till dig ändra och uppdatera dessa Användarvillkor. Vi uppmuntrar därför dig att regelbundet besöka den här sidan för att se eventuella ändringar som har skett. Att du fortsätter att använda Webbplatsen efter att de uppdaterade Användarvillkoren har publicerats innebär att du godkänner ändringarna.

Åtkomst till webbplatsen och kontosäkerhet

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande till dig ta bort eller ändra Webbplatsen samt alla tjänster och allt material som finns tillgängligt på den. Vi ansvarar inte för om hela, eller delar av, Webbplatsen (av något skäl) inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period. Vi kan emellanåt komma att begränsa åtkomsten till Webbplatsen (i sin helhet eller delvis) för användare, inklusive registrerade användare.

Du ansvarar för att ordna vad som krävs för att få åtkomst till Webbplatsen.

Du ansvarar för att säkerställa att alla personer som har åtkomst till Webbplatsen via din internetanslutning känner till samt följer dessa Användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess innehåll och funktioner (inklusive, men inte begränsat till, all information, programvara, text, visningar, bilder, video och ljud samt design, urval och arrangemang därav) är: (1) ägda av Bolaget eller Inter IKEA Systems B.V., dessas licensgivare, andra företag som ägs, direkt eller indirekt, av Inter IKEA Holding S.A. eller andra leverantörer av sådant material (inklusive, men inte begränsat till, användare av Webbplatsen); och (2) skyddade enligt svensk lag samt eventuella andra tillämpliga internationella lagar om upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderätter. Bolaget förbehåller sig rätten att överlåta, upplåta eller överföra sin äganderätt, förfoganderätt eller andra rättigheter till tredje part efter vad Bolaget anser vara lämpligt.

Du har endast rätt att använda Webbplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk. Du får inte kopiera, ändra, bearbeta, offentligt visa eller framställa, återpublicera, hämta, lagra eller överföra något material på eller från vår Webbplats, för något annat syfte än att

 • lagra kopior av sådant material tillfälligt i din dators RAM-minne (Random Access Memory),
 • lagra filer som automatiskt cache-lagras av webbläsaren i syfte att förbättra visningen, och/eller
 • skriva ut ett skäligt antal sidor från Webbplatsen för tillåten användning.

Du får inte

 • ändra eller bearbeta kopior av något material från Webbplatsen,
 • använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller bilder åtskilda från den medföljande texten, och/eller
 • radera eller ändra några meddelanden om upphovsrättsligt skydd, varumärken eller annan äganderätt i kopior av material från Webbplatsen.

Du får inte reproducera, sälja eller utnyttja någon del av Webbplatsen eller åtkomsten till Webbplatsen eller använda Webbplatsen eller material som finns tillgängligt via Webbplatsen för kommersiella syften.

Om du skriver ut, kopierar, ändrar, hämtar eller på annat sätt använder någon del av Webbplatsen i strid med Användarvillkoren upphör din rätt att använda Webbplatsen omedelbart och du måste antingen återlämna eller förstöra samtliga kopior som du har skapat. Inga rättigheter, äganderätt, förfoganderätt eller intresse av eller till Webbplatsen eller dess innehåll överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen nämns tillhör Bolaget. All användning av Webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Användarvillkor är en överträdelse av dessa villkor och kan strida mot tillämplig lagstiftning avseende upphovsrätt, varumärkesrätt samt andra rättigheter.

Företagets varumärken

Företagsnamnet, termen ”IKEA” och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, designs och slogans är varumärken som tillhör Inter IKEA Systems B.V. Du får inte använda dessa varumärken utan att först inhämta ett skriftligt godkännande från Inter IKEA Systems B.V. Alla andra namn, varumärken och kännetecken används endast för identifiering och tillhör respektive innehavare.

Förbjudna användningsområden

Du får endast använda Webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa Användarvillkor. Webbplatsen får inte användas enligt följande:

 • på något sätt som strider mot tillämpliga lokala och internationella lagar och regleringar,
 • för att skicka, eller ordna för försändelse av, något annonserings- och/eller marknadsföringsmaterial, inklusive ”skräppost”, ”kedjebrev”, ”spam” eller liknande,
 • för att utge sig för att vara, eller försöka utge sig för att vara, Bolaget eller en anställd på Bolaget, en annan användare, person eller organisation (inklusive, men inte begränsat till, användning av e-postadresser eller användarnamn som är kopplade till någon av ovannämnda), eller
 • för att vidta andra åtgärder som begränsar eller hämmar andra personers möjlighet att använda Webbplatsen, eller som, enligt vår bedömning, kan skada Bolaget (inklusive dettas närstående bolag) eller användare av Webbplatsen, eller utsätta dem för skadeståndsansvar.

Dessutom får användare av Webbplatsen inte:

 • använda Webbplatsen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller hindra Webbplatsen eller begränsa en annan parts användning av Webbplatsen, inklusive deras förmåga att utföra aktiviteter i realtid via Webbplatsen,
 • använda en robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt Webbplatsen i något syfte, inklusive för att övervaka eller kopiera något material på Webbplatsen
 • använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något material på Webbplatsen eller för något annat icke godkänt syfte utan att först inhämta skriftligt godkännande från Bolaget, använda någon enhet, programvara eller rutin som leder till att Webbplatsen inte fungerar korrekt,
 • introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt på tekniskt eller annat sätt,
 • försöka att få obehörig åtkomst till, ingripa i, skada eller störa någon del av Webbplatsen, servern där Webbplatsen finns eller någon server, dator eller databas som är kopplad till Webbplatsen,
 • attackera Webbplatsen via en överbelastningsattack (denial-of-service) eller en distribuerad överbelastningsattack, eller
 • på annat sätt försöka störa driften av Webbplatsen.

Övervakning och verkställighet; Uppsägning

Vi har rätt att

 • vidta lämpliga legala åtgärder, inklusive men inte begränsade till, anmälning till brottsbekämpande myndigheter gällande olaglig eller obehörig användning av Webbplatsen, och
 • begränsa din åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till, överträdelser av dessa Användarvillkor.

Utan att begränsa ovanstående har vi rätt att samarbeta fullt ut med eventuella brottsbekämpande myndigheter samt att följa domstolsbeslut som uppmanar eller begär att vi avslöjar identiteten på någon som publicerar material på eller via Webbplatsen. Du samtycker till att du ger avkall på, och håller Bolaget skadeslöst i fråga om, eventuella anspråk som uppstår som följd av en handling som Bolaget vidtagit under, eller som ett resultat av, åtgärder för övervakning och verkställighet.

Tillförlitlighet gällande publicerad information

Den information som visas på eller via Webbplatsen görs enbart tillgänglig i syfte att tillhandahålla allmän information. Vi garanterar inte att denna information är korrekt, fullständig eller användbar. Den tillit du sätter till denna information är helt på egen risk.

Ändringar på webbplatsen

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera Webbplatsen, men Webbplatsens innehåll är inte nödvändigtvis fullständigt eller uppdaterat. Allt material på Webbplatsen kan vara utdaterat vid en viss tidpunkt och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material. Vi kan komma att ändra Webbplatsen från tid till annan utan föregående meddelande till dig. Vi kan även komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Webbplatsen (i sin helhet eller delar därav) eller stänga den på obestämd tid.

Uppgifter om dig och dina besök på webbplatsen

Alla uppgifter som vi samlar in på Webbplatsen regleras av vår Integritetspolicy. Genom att använda Webbplatsen godkänner du alla åtgärder som Vi vidtar i fråga om dina uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Du försäkrar och garanterar att alla uppgifter som du lämnar i samband med din användning av Webbplatsen är korrekta.

Länkning till webbplatsen

Du får länka till vår startsida (IKEAmuseum.com) förutsatt att det sker på ett sätt som är rimligt och lagligt och inte skadar vårt anseende eller på annat sätt utnyttjar detta, men du får inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon form av koppling, tillåtelse eller godkännande från vår sida när sådan inte finns.

Du får inte skapa en länk från en webbplats som du inte äger. Webbplatsen får inte avbildas på en annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon del av Webbplatsen utöver startsidan utan att först inhämta skriftligt godkännande från Bolaget.

Du samtycker till att samarbeta med oss och se till att icke godkända avbildningar eller länkar tas bort omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillstånd utan föregående meddelande till dig.

Länkning från webbplatsen

Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part finns de enbart där för att underlätta för dig. Sådana länkar inkluderar bland annat länkar i annonser, inklusive annonsbanderoller och sponsrade länkar. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och resurser och tar inget ansvar för dem eller för eventuell förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dessa. Om du bestämmer dig för att öppna en webbplats från tredje part som är länkad till på Webbplatsen sker det på egen risk och i enlighet med de användarvillkor som finns för dessa webbplatser.

Geografisk begränsning

Bolaget är baserat i Sverige. Åtkomst till Webbplatsen kan vara olaglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du öppnar Webbplatsen utanför Sverige gör du så på eget initiativ och ansvarar för att åtkomst och användning av Webbplatsen sker i enlighet med lokala lagar och regler.

Inga garantier

Du förstår att vi inte garanterar att filer som finns att hämta från internet eller Webbplatsen är fria från virus eller annan skadlig kod. Du ansvarar för att själv använda tillräckliga metoder och kontroller som är anpassade till dina specifika krav och behov av antivirusskydd och riktighet vad gäller in- och utdata samt för att du har en metod utanför vår Webbplats när det gäller att återskapa eventuell förlust av data. Vi är inte ansvariga för eventuell förlust eller skada som orsakats av en överbelastningsattack, ett virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustning, dataprogram, data eller annat eget material på grund av din användning av Webbplatsen eller någon annan tjänst eller objekt som du har erhållit via Webbplatsen, eller på grund av att du har hämtat material som publicerats på Webbplatsen eller någon annan webbplats som länkar till Webbplatsen. Din användning av Webbplatsen, dess innehåll och eventuella tjänster eller objekt som erhållits via Webbplatsen sker på egen risk. Webbplatsen, dess innehåll och eventuella tjänster och objekt som erhållits via Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”, utan garantier av något slag, varken uttryckliga och underförstådda. Varken Bolaget eller någon person som är kopplad till Bolaget utfärdar några garantier eller utfästelser i fråga om fullständigheten, säkerheten, tillförlitligheten, kvaliteten, korrektheten eller tillgängligheten av Webbplatsen. Utan begränsning av vad som angetts ovan ger varken Bolaget eller personer som är kopplade till Bolaget några garantier eller utfästelser om att Webbplatsen, dess innehåll eller tjänster och objekt som erhålls via Webbplatsen är korrekta, tillförlitliga, felfria eller oavbrutna, att felaktigheter korrigeras, att vår Webbplats eller den server som gör Webbplatsen tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter eller att Webbplatsen eller tjänster och objekt som erhålls via Webbplatsen på annat sätt uppfyller dina förväntningar.


Bolaget friskriver sig härmed från samtliga typer av garantier oavsett om dessa är uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller annat, inklusive, men inte begränsat till, alla garantier om säljbarhet, icke-intrång samt lämplighet för ett visst ändamål. Det ovanstående påverkar inte garantier som inte kan uteslutas eller begränsas enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

Bolaget, dess koncernbolag, licensgivare, tjänsteleverantörer, anställda, ombud, chefer eller direktörer ska under inga omständigheter hållas ansvariga för skador av något slag, enligt någon rättslig praxis, som uppstår till följd av, eller i anslutning till, din användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen, eventuella webbplatser som är länkade till Webbplatsen, innehåll på Webbplatsen eller andra webbplatser och/eller tjänster och objekt som erhålls via Webbplatsen eller sådana andra webbplatser, inklusive alla direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador, följdskador eller andra skadeståndsgrundande skador, inklusive, men inte begränsat till, personskada, sveda och värk, emotionell stress, inkomstförlust, vinstförlust, förlust av affärsmöjligheter eller förutsedda besparingar, förlust av användning, förlust av goodwill, dataförlust och detta oberoende av om det beror på ett skadeståndsgrundande beteende (inklusive försummelse), överträdelse av avtal eller annat, även om det är förutsebart. Det som angetts ovan påverkar inte ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Åtagande att hålla skadeslös

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadeslöst Bolaget, dess koncernbolag, licensgivare och dessas respektive chefer, direktörer, anställda, entreprenörer, ombud, licensgivare och leverantörer från och mot alla anspråk, skadeståndsansvar, skador, domar, utdömanden, förluster, kostnader, utgifter och avgifter (inklusive rimliga avgifter för juridiskt ombud) som uppstått till följd av din överträdelse av dessa Användarvillkor eller av din användning av Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användning av Webbplatsens innehåll, tjänster och produkter på ett sätt som inte uttryckligen godkänts i dessa Användarvillkor eller din användning av information som erhållits från Webbplatsen.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller har samband med dessa Användarvillkor, dess innehåll eller form (detta gäller i samtliga fall även utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt, med undantag för eventuella bestämmelser om lagval.

Alla rättegångar eller andra rättsliga processer som uppstår till följd av, eller i samband med, dessa Användarvillkor eller Webbplatsen ska endast få framställas till domstolarna i Sverige, även om vi förbehåller oss rätten att föra en eventuell talan eller annan rättslig process mot dig gällande överträdelse av dessa Användarvillkor i det land där du bor eller något annat relevant land. Du samtycker till att inte göra invändningar gällande ovan angivna domstolars jurisdiktion och behörighet över dig och att vända dig till dessa domstolar.

Ogiltighet och avstående från rättigheter

Inget avstående i förhållande till dessa Avändarvillkor som görs av Bolaget ska anses utgöra ett vidare eller fortsatt avstående från dessa villkor eller andra villkor, och om Bolaget skulle underlåta att utöva en rättighet eller bestämmelse enligt Användarvillkoren innebär det inte att Bolaget avstår från denna rättighet eller bestämmelse.

Om en behörig domstol bedömer att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig, olaglig eller av någon anledning inte är verkställbar, ska denna bestämmelse tas bort eller i minsta möjliga utsträckning begränsas och de kvarstående bestämmelserna i Användarvillkoren ska fortsätta att gälla med full effekt och verkan.

Fullständigt avtal

Användarvillkoren, Cookiepolicyn och Integritetspolicyn utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och Bolaget vad gäller Webbplatsen och har företräde framför alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, utfästelser och garantier, både skriftliga och muntliga, mellan dig och Bolaget i fråga om Webbplatsen och din användning av denna.

Frågor och funderingar

Webbplatsen drivs av IKEA Museum AB, org.nr 556895-8705, som är ett svenskt bolag registrerat i Sverige enligt svensk lag och med huvudkontor registrerat på Box 627, SE-343 24 Älmhult, Sverige.


All feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support och annan kommunikation gällande Webbplatsen skickas till info@IKEAmuseum.com.

Tack för att du besöker Webbplatsen.

Vid eventuella motstridigheter mellan den engelska versionen och någon annan språkversion av Användarvillkoren ska den engelska versionen ha företräde.