Us & Our Planet

15 juni 2023 – 4 mars 2024

Sedan 1950-talet har IKEA genomfört hembesök med syftet att förbättra livet hemma för de många människorna. Utställningen och boken Us & Our Planet bygger på hembesök med fokus på de sociala och miljömässiga utmaningarna vi står inför i samhället. Här får du bekanta dig med hem, arbetsplatser och delade utrymmen från Mexiko till Moskva, från Bali till Beirut, för att få inspiration till hur vi kan förbättra hur vi lever. Utställningen lyfter fram de små saker vi alla kan bidra med för att göra världen lite bättre.