Demokratisk Design

Form, funktion, kvalitet, hållbarhet, lågt pris.

Vad är Demokratisk Design? Är det en guide för produktutvecklare eller ett sätt att kommunicera som sprider bra idéer till de många människorna? Som vanligt på IKEA handlar det om både och, inte antingen eller. Här berättas historien om Demokratisk Design och om tillämpningen av dess fem egenskaper – god form, funktion, kvalitet, hållbarhet och lågt pris.

Relaterat