Våra rötter

Publicerad 25 mars 2021

Från istid till framtid – utställning på IKEA Museum ger nya perspektiv på historien om IKEA

Nu är utställningen ”Våra rötter” öppen igen – en ny fördjupande utställning på IKEA Museum i Älmhult. Utställningen ger ett nytt perspektiv på möbelföretagets historia och visar att IKEA inte hade kunnat bildas någon annanstans i världen. De unika lokala förutsättningarna i det karga småländska bondesamhället lade inte bara grunden till Ingvar Kamprads skapelse utan fortsätter att vägleda IKEA in i framtiden.

Fem år efter invigningen av IKEA Museum i småländska Älmhult presenterar museet ett utökat och nytt perspektiv på det idag globala möbel- och heminredningsvarumärkets historia och arv efter grundaren Ingvar Kamprad.

Utställningen börjar hela vägen tillbaka till istidens slut. Tidsresan fortsätter sedan till det enkla och tuffa småländska samhället på 1800-talet där flit, gnet och svett låg bakom varenda intjänad krona och varje smula togs tillvara.

Berättelsen går vidare till Ingvar Kamprads uppväxt på 1930-talet i Sverige, omvandlingen från bondesamhälle till det svenska folkhemmet och dåvarande svenska regerings vision om att skapa förutsättningar för en bra och god levnadsstandard för alla människor – inte bara de rika. Faktorer och händelser som var helt avgörande för etableringen av IKEA.

“Det känns både kul och tillfredställande att presentera ett nytt och fördjupande perspektiv på historien om IKEA och arvet efter Ingvar Kamprad. Vi har velat visa betydelsen av de unika lokala förutsättningarna och hur dessa inte bara lade grunden till IKEA utan även fortsätter att leda hela varumärket vidare in i framtiden,“ säger Mats Nilsson, utställningskurator på IKEA Museum.

Utställningen vänder sig till både stor och liten och innehåller många interaktiva delar där besökarna bokstavligen kan känna sig som en del av historien och berättandet.

“För oss är det här ett viktigt steg i utvecklingen av IKEA Museum och vår vision om att bli ett internationellt museum och mötesplats för demokratisk design som tar tillvara, visar upp och tillgängliggör bra skandinavisk formgivning till vanliga människor,“ fortsätter Mats Nilsson.

För intervjuer och ytterligare frågor vänligen kontakta:

Range & Supply Press Office
Mobil: +46 732 32 13 00
E-mail: pressoffice.rangesupply@inter.ikea.com
Web: https://ikeamuseum.com

Nedladdningar

Bilder från © Inter IKEA Systems B.V. får beskäras. Vid publicering, vänligen ange ”© Inter IKEA Systems B.V.” följt av publiceringsår.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
© Inter IKEA Systems B.V. 2021
© Inter IKEA Systems B.V. 2021