IKEA Museum tar emot Näringslivshistoriska priset

Publicerad 2 oktober 2023

IKEA prisas av Centrum för Näringslivshistoria för sitt aktiva arbete med att hålla varumärkets historia och kulturarv levande – samt för hur man placerar historien om IKEA i Sveriges övergripande samhällshistoria, ett arbete som IKEA Museum driver med stort engagemang. Prispotten på 100 000 kronor kommer IKEA Museum att använda till att stötta unga entreprenörer.

Näringslivshistoriska priset instiftades 2019 av Centrum för Näringslivshistoria. Utmärkelsen går till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbyggandet. Tidigare vinnare är bland annat professor Håkan Lindgren, Dalénmuseet i Stenstorp och Ekonomiska museet i Stockholm. När priset nu delas ut för fjärde gången har juryn valt att lyfta fram IKEA och priset överlämnas till IKEA Museum.

– Att bli tilldelade detta pris är en fin eloge till alla på IKEA Museum som dagligen arbetar med att bevara och dela historien om IKEA. Som museum är vi i början av vår resa och känner en stor ödmjukhet inför uppgiften att bidra till det näringslivshistoriska kulturarvet, säger Linda Fisti, Marknads- och kommunikationschef på IKEA Museum.

Juryns motivering till priset lyder:

”IKEA har under många år arbetat med att hålla sin historia och sitt kulturarv levande för medarbetare, partners och kunder, ett arbete som nu drivs av IKEA Museum. IKEA har därmed även lyckats placera sin utveckling i Sveriges övergripande samhällshistoria – för om Per Albin Hansson byggde folkhemmet var det Ingvar Kamprad som inredde det. Historiska handlingar och föremål bevaras löpande i företagets specialbyggda utrymmen i Älmhult. På denna grund bygger IKEA sin berättelse i böcker, artiklar, möten, och inte minst i IKEA Museum, både i Älmhult och digitalt. Det är ett arbete som aldrig tar slut, och som IKEA omfamnar med energi, uthållighet och uppfinningsrikedom.”

– Vi värdesätter vår historia och genom att skapa kännedom om denna vill vi bygga förståelse, inspiration och entreprenöriellt mod bland våra kollegor, men också hos morgondagens entreprenörer och IKEA fans runt om i världen. På IKEA Museum lyfter vi därför fram historier om både misstag, utmaningar och framgångar med förhoppningen om att det ska inspirera besökaren, säger Linda Fisti, Marknads- och kommunikationschef på IKEA Museum.

IKEA Museums nya utställningar ”IKEA genom tiderna” och ”Hej Ingvar!” tillsammans med användandet av historiskt arkivmaterial i både varumärkeskommunikation och som inspiration till ny produktserie, är några exempel på hur historien om IKEA delas och används. IKEA Sverige är en marknad som aktivt integrerar varumärkets historia i kommunikation till både medarbetare och kunder.

På den svenska marknaden ser vi ett stort värde i att skapa stolthet och inspiration när vi berättar om våra rötter och historia, samtidigt som vi kommunicerar framtidsplaner. Under årets 80-årsjubileum har vi på olika sätt kopplat strategiska förflyttningar till historiska berättelser, säger Linda Vikström Nielsen, Kommunikationschef IKEA Sverige.

Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kr, vilken IKEA Museum kommer att använda för att stötta ungt entreprenörskap.

För intervjuer och ytterligare frågor vänligen kontakta:
Range & Supply Press Office
Mobil: +46 732 32 13 00
E-mail: pressoffice.rangesupply@inter.ikea.com
Web: IKEAmuseum.com

Nedladdningar

Bilder från © Inter IKEA Systems B.V. får beskäras. Vid publicering, vänligen ange ”© Inter IKEA Systems B.V.” följt av publiceringsår.

© Inter IKEA Systems B.V. 2023
Översiktbild i IKEA Museum som visar utställningarna IKEA genom tiderna och Demokratisk design.
© Inter IKEA Systems B.V. 2023
Bild på början av utställningen IKEA genom tiderna, på IKEA Museum.
© Inter IKEA Systems B.V. 2023
Bild på IKEA Museums fasad och entré.
© Inter IKEA Systems B.V. 2023
Bild från början av utställningen Hej Ingvar! som visar ett originalbrev från Ingvar själv.