Det radikala 70-talet

Ett decennium som definieras av politisk aktivism och ifrågasättande av konsumtion. Det går bra ihop med IKEA och dess opretentiösa stil. Trots hotande oljekris inleds nu den stora expansionen.