Läs om 1972 års enkelsäng ADAM, designad av Charlotte Rude och Hjördis Olsson-Une. Den beskrevs i IKEA katalogen som en säng för ungkarlar av båda könen.
År
1972
Funktion
Säng
Design
Hjördis Ohlsson-Une/Charlotte Rude
Pris
EUR 26

Furusängen ADAM salufördes som en säng för den specifika målgruppen ungkarlar. Och kanske var de många, för ADAM blev i alla fall en storsäljare. Så här beskrevs sängen i IKEA katalogen: ”Ungkarlssängen. Det är just så man upplever ADAM. En stor, grön säng för medvetna ungkarlar av båda könen, folk med känsla för och krav på sin boendemiljö. En pampig möbel med tjocka, runda hörnstolpar. Ett ord som robust känns nästan klent i sammanhanget.”

Sängen ritades av formgivarna Charlotte Rude och Hjördis Olsson-Une som tidigare gjort succé med bland annat barnstolen DINO. Nu var det den vuxna, ensamstående delen av befolkningen de riktade in sig på.

En del av ungkarlarna fick säkert så småningom behov av en dubbelsäng. För dem ritade Hjördis och Charlotte uppföljaren EVA, som lanserades som ”en frestande, robust dubbelsäng” i 1974 års katalog. ADAM och EVA blev båda kvar i IKEA katalogen till och med 1979 års upplaga.